Robert Więckiewicz

W drodze z filmem Agnieszki Holland, W ciemności.

*    *    *

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

27 Finał Kraków.

(scroll down for more)